Tietoa kuvagalleriasta

Kerholaisten kuvat tervetulleita kuvagalleriaan!

Kerhon jäsenet voivat toimittaa koira-aiheisia kuviaan kuvagalleriaan. Kuvan lähettäjä sitoutuu luovuttamaan kuviensa käyttöoikeudet psmkk:lle ja niitä on näin ollen lupa käyttää kerhon nettisivuilla, kuvagalleriassa, lehdessä ja muissa julkaisuissa. Yksittäisiä kuvia mm. näyttelyissä menestyneistä tai uusista valioista voi lähettää myös blogiin. Ilmoita käyttöoikeus, jos haluat että kuvasi julkaistaan ainoastaan blogissa.

Kuvan yhteyteen tulee liittää tiedot mahdolllisimman tarkkaan: kuvan nimi/aihe/tapahtuma, kuvaajan nimi sekä kuvausvuosi.

Kuvaaminen ja kuvien käyttöoikeus
PSMKK ottaa vastaan jäseniltään heidän kuvia heidän omistamistaan korista sekä jäsenten ottamia kuvia kerhon tilaisuuksista tai muista julkisista koiratapahtumista. Toimitettaviin kuviin liitetään aina kuvaajan nimi, kuvausaika ja tiedot kuvan kohteesta.
Julkisilla paikoilla ja kaikille avoimissa tilaisuuksissa voi kuvata vapaasti ja kuvat voi myös julkaista. PSMKK:n järjestämät tilaisuudet ovat julkisia yleishyödyllisen yhteisön järjestämiä avoimia tilaisuuksia, joissa kuvaaminen on sallittua.  Hyvän tavan mukaan on syytä aina ilmoittaa tilaisuudessa kuvaamisesta ja siitä, että kuvia tullaan mahdollisesti käyttämään kerhon toiminnasta tiedottamisessa esim. kerhon kotisivuilla, kerhon lehdessä ja nettigalleriassa. Yksittäisiltä henkilöiltä ei näin ollen tarvitse enää erikseen kysyä lupaa kuvaamiseen tai kuvan käyttämiseen. Jos joku kuitenkin ehdottomasti haluaa, että häntä ei kuvata tai kuvaa julkaista, on tätä toivetta syytä noudattaa.
Tekijänoikeuslain tarkoittamassa mielessä oikeus kuvaan kuuluu aina valokuvan ottajalle. Tekijänoikeudessa merkitsee se, kuka kuvan on ottanut, ei se, keitä kuvassa on. Oikeudet syntyvät kuvaajalle, eivät kuvattavalle. Siitä mitä kuvalle tehdään tai mihin sitä käytetään, määrää kuvan ottaja. Kuvan käyttöön pyydetään aina kuvaajan lupa. Hyvän tavan mukaan kuviin merkitään kuvaajan nimi ja kuvausvuosi.
Kuvan kohteella ei ole tekijänoikeuksia kuvaan, mutta hänellä on yksityisyyden suoja, eikä kuvaa saa ottaa salaa, asianomaista loukkaavissa tilanteissa tai käyttää sopimattomalla tavalla. Huolehditaan siitä, että kuvaamisessa tai kuvan käytössä ei yksityisyyden suoja vaarannu, eikä kuvaa käytetä kohteen kunniaa ja mainetta loukkaavalla tai halventavalla tavalla. Kuvia ei tulla käyttämään markkinointiin tai kaupallisiin tarkoituksiin.  Jos kuvaan ei liitetä henkilötietoja, jotka voi yhdistää kuvan kohteeseen, eivät myöskään tietosuojasäädökset koske kuvan käyttöä. Jos henkilön nimi mainitaan, on lupa kuvan julkaisuun kysyttävä.
Eläimellä kuten koiralla ei ole persoonallisuusoikeuksia, eikä näin ollen samoja oikeuksia kuin ihmisellä, eikä myöskään omistaja voi vaatia niitä koiralleen. Näin ollen koiran saa kuvata ja kuvaa käyttää kysymättä lupaa koiran omistajalta. Jos koiran omistajan nimi ilmoitetaan kuvan yhteydessä, asia on toinen, ja lupa kuvan käyttöön on kysyttävä.