Ajankohtaista-blogin ohjeet ja esittely

OHJEITA AINEISTON TOIMITTAMISESTA JA TIETOA BLOGISTA

Ohjeita vastuuhenkilöille ja koevastaaville


Kerhon sihteeri ja puheenjohtaja sekä eri toimikuntien (näyttelytoimikunta, lehtitoimikunta, kämppätoimikunta, MEJÄ, MÄAJ, LUT, VERI jne.) vastuuhenkilöt vastaavat aineiston tuottamisesta ja lähettämisestä kerhon blogin, facebooksivujen ja kotisivujen ylläpitoon.  

Vastuuhenkilöt ja koevastaavat ilmoittavat kerhon kaikki tulevat tapahtumat, kokeet, koulutukset jne. hyvissä ajoin ylläpitoon. 

Tiedot toimitetaan viimeisteltyinä kaikkine tarvittavine tietoineen sähköpostilla tai  Word-tiedostona (.doc, .docx) - ei esim. kännykän tekstiviestillä, pdf-tiedostona tai kuvana, jotka vaativat kokonaan uudelleen kirjoitamisen ja joita ei voi julkaista suoraan blogissa.

Lähettäjä/vastuuhenkilö vastaa, että kaikki tiedot ilmoituksessa/tekstissä ovat oikein.

Ilmoituksessa tulee olla aina myös yhteyshenkilön nimi, jolta saa tavittaessa lisätietoa asiasta.
 
Mahdolliset tarkennukset, muutokset ja peruuntumistiedot on ilmoitettava välittömästi ylläpitoon.

Vastuuhenkilöt vastaavat, että blogiin ilmoitetut tiedot ovat aina ajan tasalla ja samat kerhon kaikissa tiedotusvälineissä (Tuubi-lehti, kotisivut, blogi, facebook jne.). 

Tietojen tulee olla samassa muodossa kuin virallisissa ilmoituksissa esim. Suomen Mäyräkoiraliiton lehdessä, kotisivuilla, Koiramme-lehdessä ja Kennelliiton tapahtumakalenterissa.

Koetulokset toimitetaan välittömästi kokeen jälkeen valmiina tekstitiedostoina. 

Jos kokeessa on käytössä valmis koirakohtainen riittävillä tiedoilla varustettu osallistujalista/starttilista-tiedosto, toimitetaan se ja tulokset.

Ilmoitukseen voi liittää myös kuvan tai karttalinkin jne. Kuvat toimitetaan erillisinä kuvatiedostoina mahdollisimman isossa koossa.

Tietoja voi päivittää ja täydentää myöhemmin, jos on tarvetta.

Jos ilmoitus tai uutinen on toimitettu valmiina tekstitiedostona, eikä tietoja tarvitse täydentää tai ilmoitusta editoida, se julkaistaan kahden päivän sisällä siitä kun se toimitettu ylläpitoon. 

Blogitekstit linkitetään PSMKK:n facebooksivulle. Koetulokset toimitetaan myös Mäyräkoira-keskustelupalstalle sekä yhteistyötahoille esim. kerholle, jonka kanssa koe on järjestetty yhteistyössä.

Tiedot tulee toimittaa sähköpostilla tai valmiina Word-tiedostona mahdollisimman tarkasti. Kuvat toimitetaan tekstin liitteenä.
 

Sivuille tuleva aineisto osoitteeseen:  psmkkinfo@gmail.com Blogin palvelut

Blogissa on myös haku-toiminto, jolla voi hakea blogista, kerhon kotisivuilta ja sinne liitetyistä tiedostoista.

Blogitekstin voi tilata suoraan omaan sähköpostiin (toiminto löytyy blogin vasemmasta sivupalkista) tai käyttää muita seuraa-palveluita. Tilatut blogitekstit tulevat omaan sähköpostiin ilmestymistä seuraavana päivänä.

Blogissa Google Analytics -seuranta.

Blogitestit ja sivut voi jakaa suoraan sähköpostiin, Twitteriin, Facebookiin sekä suositella niitä Googlessa.


Yleistä blogista

Ajankohtaista-blogissa on tarkoitus informoida joustavasti ja nopeasti kerhon toiminnasta. Kerhon kotisivut säilyvät ja sieltä löytyy harvemmin päivitettävää perustietoa kerhosta ja sen toiminnasta. Ajankohtaista-blogi on avattu elokuussa 2009.

Ajankohtaista-blogissa julkaistaan mm. hallituksen tiedotteet ja kerrotaan kerhon tulevasta toiminnasta. Sivuilla on vuosittainen tapahtumakalenteri ja kerhon jäsenet voivat lähettää sivuille koiriensa näyttely- ja koetuloksia sekä kuvia. Sivuilla esitellään kerhon palkitut – vuoden koirat, uudet valiot ja muita menestystarinoita. 


Kerhon sihteeri ja puheenjohtaja sekä eri toimikuntien (näyttelytoimikunta, lehtitoimikunta, kämppätoimikunta, MEJÄ, MÄAJ, LUT, VERI jne.) vastuuhenkilöt vastaavat aineiston tuottamisesta ja lähettämisestä blogin ylläpitoon.

Halutessaan he voivat kirjoittaa itse tekstejä blogiin omilla tunnuksillaan tai sivujen ylläpitäjä laittaa asiat sivuille. 
 
Blogimuodossa lisätyt asiat ja uutiset näkyvät sivuilla julkaisujärjestyksessä ja tekstit saavat tunnisteensa myöhempää hakua varten. Tunnisteissa tullaan pitämään tietty logiikka ja järjestys, jotta tarvittava tieto olisi mahdollisimman helposti löydettävissä, eikä sanasto kasvaisi liikaa tai menisi sekavaksi. 


Kerhon ilmoitustaululta löytyvät nk. ”kestoilmoitukset” ja linkit blogiteksteihin. Jäsenten ilmoitustaululla voi ilmoittaa vaikkapa tulevista pentueista. 

Jokainen sivuilla kävijä voi kommentoida tekstejä ja uutisia ja kysellä lisätietoja. Näin kerholaiset voivat saada omat mielipiteensä ja ajatuksensa esille.


Sivuilta poistetaan vanhentuneet ilmoitukset, mutta tulokset säilyvät blogissa.

Kaikki kerhon toimintaa, tiedonvälitystä ja näitä sivuja koskevat ajatukset ja ideat otetaan mieluusti vastaan!


Näyttelymenestystä

Jos haluat uutisen koirasi näyttelytuloksista Ajankohtaista-blogiin, lähetä näyttelytiedot mahdollisimman tarkkaan: koiran nimi, omistajan nimi, saavutettu palkinto, näyttely, aika ja paikka sekä tuomarin nimi. Toimita myös kuva koirasta.

Uudet valiot, tittelit ja palkinnot

Jos haluat tiedon koirasi valioitumisesta, näyttely- tai koemenestyksestä ajankohtaista-blogiin, lähetä koirasi nimi, rekisterinumero, saavutettu valionarvo sekä kasvattajan ja omistajan nimi, paikkakuntatiedot sekä koiran kuva.Tiedot jaulkaistaan sitten kun ne näkyvät KoiraNetissä.


Koetulokset

Blogissa julkaistaan kaikki kerhon järjestämien kokeiden tulokset. Lisäksi otatetaan vastaan kerholaisten koetuloksia muualla järjestetyistä kokeista. Kuva-aineisto kerhon järjestämistä kokeista on tervetullutta kuva-arkistoon ja blogiin..

Ilmoita koirasi nimi, omistajan nimi, koetulos ja palkintosija sekä kokeen nimi, koepaikka, koeaika, kokeen järjestäjä ja tuomari. Mäyräkoirien tulosten lisäksi voit ilmoittaa kaikki tulokset. Tulokset voi pyytää koetoimitsijoilta myös tekstitiedostona.
_______________________________________________________________
Päiviteytty: 1/2014 Marja J